Het is weer voorbij!

Het is weer voorbij!

De pionnen, fietsbanden, bal, lintjes enz. zijn in de grote tas opgeborgen! De bostrainingen zijn weer afgelopen. Wat hebben we een geweldig goede opkomst gehad. Meerder keren waren we met ruim 30 personen.

Heel verrassend was er ineens ook weer een jeugdgroep (13 jaar en jonger). De kinderen toonden enorme inzet en waren zeer betrokken. Ze mochten ook oefeningen inbrengen of een spel ter afsluiting. Soms onderbouwden ze hun oefeningen met uitleg over het nut ervan. Geweldig toch! Er heerste een hele vrolijke en plezierige sfeer.

Dezelfde sfeer was er ook bij de (jong-) volwassenen. Er werd heel wat afgekletst, maar de oefeningen werden ook gedaan. Ze daagden elkaar uit en stimuleerden elkaar. Kortom: reuze gezellig!

De laatste training was er de traditionele picknick in het donker. Het weer was uitstekend. Er waren heel wat lichtjes meegenomen en dat gaf een spookachtige sfeer in dat donkere bos. Het werd een waar feest, want er was ook muziek meegebracht. Allerlei genres, ook polonaise muziek en ja, dan moet er toch ook een polonaise komen. Al snel werd er een sliert gevormd en hup, daar ging de polonaise.

Bakker Peter van de Ploeg trakteerde op overheerlijke koeken! Er was thee, koffie, en er waren sapjes. Er werd nog wat gepraat over de trainingen en over het schaatsen en na een half uurtje keerde iedereen tevreden huiswaarts.